Werkwijze Ecoscan

Ecoscan hanteert de volgende werkwijze:

  1. Vooronderzoek.  Op basis van eerdere waarnemingen en reeds beschikbare verspreidingsgegevens maken wij een inschatting welke Flora en Fauna mogelijk voor kunnen komen in het plangebied.
  2. Veldbezoek. Bij het veldbezoek kijken we welke kenmerken in het plangebied aanwezig zijn.Op basis van het vooronderzoek wordt gekeken of de soorten ook daadwerkelijk voor kunnen komen.Daarnaast wordt er natuurlijk ook gekeken naar groeiplaatsen en  rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten die tijdens het vooronderzoek niet geregistreerd waren. Het accent ligt daarbij op vaste rust- en verblijfplaatsen.
  3. Registratie aanwezige soorten. Op basis van de verzamelde gegevens tijdens het veldbezoek wordt voor elke soortgroep geanalyseerd of de locatie een bepaalde functie heeft.Alle gegevens worden op een systematische wijze geregistreerd.
  4. Rapportage. In de rapportage wordt beknopt weergegeven wat onze bevindingen zijn. Alle geregistreerde soorten worden overzichtelijk verwerkt. Als een nader onderzoek gewenst is kan dit eenvoudig worden overgedragen aan de Fauna inspecteur of Faunaspecialist.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.