Quick scan Flora en fauna

Wanneer moet u een Quick scan Flora en fauna uit laten voeren?

De Flora en fauna QuickScan vindt plaats bij grote en kleine ruimtelijke ingrepen in en om het huis, bedrijfspanden of in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan:

•het (ver)bouwen van een woning, schuur, kantoor of ander gebouw;

•de sloop van een huis, schuur, kantoor of ander gebouw;

•het kappen van bomen, weghalen van struiken of verwijderen van takken uit bomen;

•de aanleg van een terras, op- of inrit;

•de aanleg van een (snel)weg

•het aanleggen of juist dempen van een sloot, greppel, poel of vijver;

•het bijhouden/beheren van openbaar groen (bijv. bermen, plantsoenen en oevers)

Eigenlijk is het heel simpel: voert u een ruimtelijke ingreep en kunt u niet met zekerheid uitsluiten of er beschermde plant- en diersoorten hinder ondervinden van die ingreep? Dan dient u een QuickScan flora en fauna uit te voeren.

 

 

Hoe weet u als particulier of er rond uw huis beschermde plant- en diersoorten zitten?

Rondom elk gebouw kunnen beschermde planten en dieren voorkomen.  U weet dan ook nooit helemaal zeker of er beschermde soorten om uw huis zitten. Als u hier echt zekerheid over wilt, kunt u Ecoscan inschakelen om een QuickScan te laten doen.

Vraag direct een offerte aan!

Tegelijkertijd volstaat het bij hele kleine ingrepen (zoals het knippen van boomtakken of het verwijderen van een struik in de tuin) om zelf de ogen en oren goed open te houden en op een aantal dingen te letten:

  • Controleer voor de kap van een boom in de tuin of deze boom gaten, holtes of takkennesten heeft. Zo nee, dan is de kans op het overtreden van de wet Natuurbescherming klein. Als u voor de kap van een boom een specht in de boom ziet vliegen en is het op dat moment broedseizoen, dan is het kappen van die boom verboden. Ook als de boom onderdeel is van een bomenrij of boomwal, kunt u de boom beter niet meteen kappen. De boom kan onderdeel zijn van een vliegroute van vleermuizen en deze mag u niet zomaar onderbreken.
  • Controleer voor het dempen van een enkele sloot of vijver of er vissen of kikkers in zitten. Bij aanwezigheid van vissen en/of kikkers mag u de vijver of sloot niet zomaar dempen.
  • Eigenlijk zijn dit de enige twee ingrepen waarbij u met u eigen waarneming een redelijk goed besluit kunt nemen. Wilt u sloop- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan uw huis, dan is het bijvoorbeeld al veel moeilijker om zelf te bepalen of de wet Natuurbescherming in het geding komt.
  • Dit komt met name omdat vleermuizen moeilijk te zien zijn voor ons als leken. Daarom kunt u bij gevel- of dakwerkzaamheden beter een deskundige inschakelen die onderzoekt of er vleermuizen in het pand aanwezig zijn. Over het algemeen geldt: hoe ouder het gebouw en hoe dichter bij het groen, des te groter de kans dat er vleermuizen in het pand huizen. Om zeker te weten dat u niet handelt in strijd met de Wet Natuurbescherming, is de uitvoer van een QuickScan in dit geval de beste oplossing.

Twijfelt u of wilt u meer informatie over wat een Quick scan voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!


Bron: http://werkveiligheidswijzer.nl/checklist-heeft-jouw-project-een-flora-en-fauna-quickscan-nodig