Meer weten!

Bent u van plan om werkzaamheden  in de openbare ruimte uit te gaan voeren?
U kunt dan te maken krijgen met de  Wet Natuurbescherming!
Met name  gemeenten, landbouwers, grondeigenaren, projectontwikkelaars,  wegenbouwers, waterschappen, bosbeheerders, organisatoren van evenementen hebben hiermee te maken, maar ook als particulier dient u zich aan deze Wet Natuurbescherming te houden.
U bent dan verplicht te kijken of beschermde flora en fauna te lijden hebben onder uw ingreep. Er wordt dan van u verwacht dat er voor deze projecten een inventarisatie uitgevoerd wordt.
Deze zogenaamde Quick scan Flora en fauna is nodig om de risico’s voor de Flora en Fauna goed te kunnen inschatten, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen om deze Flora en Fauna te beschermen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u specifiek beheer uitvoert, maar u weet niet wat de effecten zijn? Of bent u nieuwsgierig naar het voorkomen van beschermde soorten? Of wilt u weten wat de trend is bij een meerjarige monitoring?
Vraag direct een offerte aan!